Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Logistics Φαρμάκων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ : ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ :  ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ